•  Dospělým klientům v individuální péči nabízím poradenství a psychoterapii v těchto oblastech: úzkosti a deprese, závislosti (ať už alkoholové nebo nealkoholové), osobní i pracovní vztahy, syndrom vyhoření, doprovázení při hledání smyslu života, zvládání náročných životních situací (rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání...) pomoc při řešení vztahových, partnerských a rodinných problémů.

  • S dětmi, s dospívajícími a rodiči pracuji na těchto oblastech: vztahové a vrtevnické potíže, strachy a úzkosti, potíže souvisejícími se školním prostředí, poruchy chování nebo psychosomatické poruchy (bolesti bříška, hlavy, potíže se spánkem), zvládání rozvodového a porozvodového konfliktu, snížení dopadu partnerského konfliktu na děti. Samostatně s dětmi pracuji zpravidla od 6-ti let, záleží však vždy na vyspělosti dítěte a jeho motivaci ke spolupráci.

  • Manželským a nesezdaným párům nabízím poradenství a psychoterapii v těchto oblastech: pomoc v partnerských krizích, podpora fungujícího a zdravého vztahu, vyjadřování potřeb a očekávání apod. V rozchodové či rozvodové situaci nabízím pomoc směřující k důstojnému ukončení vztahu, s cílem předejít rozvodovým a porozvodovým konfliktům. Nabízím pomoc a podporu párům zatíženým nevěrou, mimomanželskými vztahy, násilím mezi partnery. V případě potřeby můžeme přibrat ke spolupráci druhého terapeuta - spolupracuji se svými dlouholetými kolegy Gabrielou Kahánkovou a Lubošem Majzlíkem