Kontaktovat mě můžete telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Pokud nezvedám telefon, je to proto, že právě pracuji s klientem. Zavolám vám zpět co nejdříve.

Vhledem k tomu, že nepracuji na pojišťovnu, nemusíte shánět žádná doporučení od lékařů. Všechny informace, které mi sdělíte považuji za důvěrné, bez vašeho souhlasu je nebudu nikde sdělovat. Výjimkou jsou situace, kdy byste ohrožovali na životě sami sebe nebo druhé. Dále jsou to situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů - Zákon č. 140/1961 Sb § 167, 168).


To, co byste chtěli změnit a jak vám terapie má být užitečná, určujete vždy vy sami. Průběžně si budeme říkat, zda je pro vás forma a průběh spolupráce efektivní, anebo na ní máme něco změnit. Počet a frekvenci setkání domlouváme společně a určujeme je podle vašich potřeb. Spolupráce může trvat různě dlouho, od 2-3 setkání až po setkání 10-20.


Při práci s mladšími dětmi se obvykle domlouvám nejprve na samostatné poradenské konzultaci s rodiči, kde společně vyhodnotíme potřebnost či vhodnost péče pro dítě a následně dle domluvy pracuji obvykle především s dítětem.

První setkání u starších děti, dospívajících obvykle probíhá tak, že na začátku si všichni řekneme, co vás přivádí a poté pracuji samostatně s dítětem. Rodiče přizveme opět ke konci setkání, abychom se případně domluvili na dalším postupu.