Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci,  obor Speciální pedagogika Bc., zaměření: dramaterapie;
 • V současné době studuji navazující magisterské studium na Upol, obor Sociální pedagogika
 • Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii terapii (657 hodin; akreditace MPSV a Česká asociace pro psychoterapii)
 • Dvouletý arteterapeutický systematický kurz (252 hodin; akreditace MŠMT, Fokus - Praha)


Dosavadní praxe

 • Poradenství, terapie, rodinná terapie (Rodinná poradna, CSS Ostrava)

 • Individuální, rodinné poradenství, garant odborných skupinových programů, příprava a vedení komunitního programu ve ZDVOP (Dům tří přání z.ú.)

 • Poradenství a Casemanagement pro klienty s psychiatrickým onemocněním a terapie pro klienty chráněného bydlení (Fokus Praha)
 • Lektor primární prevence a intervenčních programů (Prevence ve škole o.s.)
 • Poradenství, terapie, skupinová terapie (Terapeutická komunita Renarkon)

Další absolvované výcviky a kurzy

 • základní kurz krizové intervencí (Remedium Praha)
 • komplexní  kurz práce s traumatem (Remedium Praha)
 • základy koučování a timemanagementu
 • Sandplay/Sandtray - terapeutická práce s herním pískovištěm (Mgr.Tříletá)
 • kurz protikrizového plánování (Fokus - Praha)
 • Dítě v centru, aplikace komplexního přístupu při práci s rozvádějícími se rodiči a jejich dětmi ( Spondea, Brno)
 • kurz zaměřený na principy Cochemského modelu v praxi
 • Úvod do párové terapie, INPAT